Webbtext
Läsbarhet, tydlighet konvertering till köp eller beslut.
Sökoptimering
Det viktiga är inte att synas, utan att omvandla synlighet till aktivitet.
Korrläsning
Stavning och grammatik, språkligt lyft, omarbetad disposition, ghost writing.
Översättning
Från engelska, franska, tyska, norska, danska

Ord kan förändra världen

Men de måste komma i rätt ordning

Låt mig förklara vad du menar

Det är svårt att förklara när man själv har örnkoll. Svårt att se var förklaringen haltar om man redan förstår. När jag läser in mig på ditt specialområde kör jag huvudet i väggen hela tiden. Varje bula blir ett nytt steg i förklaringen. Win-win!

Strukturerad text

För att bli tydlig behöver texten få en genomtänkt struktur, och strukturen behöver signaleras i texten. Det är två separata maskinerier som arbetar för läsaren utan att göra så mycket väsen av sig, men när de saknas blir texten svårgenomtränglig och läsaren letar förgäves efter fakta.

Ta ett järngrepp om språket
och låt det flyga

Bara med noggrann planering och metodiskt genomförande kan dina texter bli så där lätta och naturliga som om de hade uppstått helt spontant.

Behöver du skriva är det bara att ringa

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion. Små jobb går ofta att planera in med kort varsel. Större projekt kan kräva framförhållning. Mejla på lars (at) digitaltext (punkt) nu.